A Községi Könyvtár

"Jó volna lenni még talán, de
mit is tegyek, ha nem lehet
a szótáradba írj be s néha
lapozz föl engem és leszek."
(Baka István)

A Könyvtár használatához beiratkozás szükséges. A könyvek kölcsönzési határideje 3 hét.

A ruzsai községi könyvtárban a rendezvények jellegét döntően meghatározza a lakossági igény. Szakkörök, író-olvasó találkozók, ünnep előtti készülődés színtereként járul hozzá könyvtárunk a falusi társadalom kialakításához. Jelentős szerepet kap a gyűjtemény beszerzésén, átörökítésén túl a szórakoztatás, segítségnyújtás a szabadidő hasznos eltöltéséhez, az ismeretek tolmácsolása, a művészetek eljuttatása a befogadókhoz.

Könyvtárosként hiszem, hogy az olvasásra való nevelést egészen kicsi korban érdemes elkezdeni és kell a gyermekben pozitív attitűdöt kialakítani a könyvekkel szemben, hiszen az olvasó, a könyvtárat használó gyermekből lesz a könyvtárat tudatosan használó felnőtt. Már fiatal korban fontos, hogy a gyerekek megismerjék a könyvtár használatára vonatkozó legfontosabb szabályokat, valamint a beiratkozásról és a kölcsönzésről is legyen alapvető fogalmuk. Éppen ezért, könyvtárunk évente többször is tart gyerekeknek szóló könyvtárhasználati órákat, foglalkozásokat, online játékokat. Ezek az alkalmak segítenek felhívni a figyelmet a fentebb említett alapvető szabályokra, valamint arra, hogy nem eszünk palacsintát olvasás közben.

Ruzsa Község Önkormányzata könyvtára általános gyűjtőkörű könyvtár. Fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.